โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564     งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564     การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครื่อข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2113 จัดกิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.2564 ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรมตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63- 3 ม.ค. 64 ...

เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 (WORLD RABIES DAY 2020)...


เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครื่อข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2113 จัดกิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.2564 ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรมตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63- 3 ม.ค. 64 ...

เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 (WORLD RABIES DAY 2020)...

การแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดถนนสายริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลหอคำ...
 
 
14 ม.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ม.ค. 2564 การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่ว...
6 ม.ค. 2564 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
30 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพ...
24 ธ.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่...
22 ธ.ค. 2563 ประกาศอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564
13 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้าน...
8 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ ตำบลหอคำ - บ้า...
8 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน) โดยว...
7 ม.ค. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
4 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
5 ม.ค. 2564 ซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน)
30 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ - บ้านสะง้อ หมู่ที...
30 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ตำบลหอคำ - บ้านดอน...
22 ธ.ค. 2563 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อและก่อสร้างรางระ...
16 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้า...
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 833404 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน