โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  งบการเงินการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับสมบูรณ์)     งบการเงินการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับสมบูรณ์)     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด      
 
 
   


ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง...

เทศบาลตำบลหอคำ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้มระวังการเกิดอัคคีภัย โดยให้ประชาชนทำแนวกับไฟในพืชส่วนพืชไร่ของประชาชน...

เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครื่อข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2113 จัดกิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.2564 ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรมตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63- 3 ม.ค. 64 ...


ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง...

เทศบาลตำบลหอคำ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้มระวังการเกิดอัคคีภัย โดยให้ประชาชนทำแนวกับไฟในพืชส่วนพืชไร่ของประชาชน...

เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครื่อข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2113 จัดกิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.2564 ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรมตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63- 3 ม.ค. 64 ...

เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 (WORLD RABIES DAY 2020)...

การแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...
 
 
22 ก.พ. 2564 งบการเงินการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับสมบูรณ์)
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อ...
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิท...
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่...
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิท...
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่...
22 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 ...
16 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค...
26 ม.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ...
21 ม.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่...
13 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้าน...
17 ก.พ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด
2 ก.พ. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองขอนไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอคำและก่อสร้างถนน คสล....
5 ม.ค. 2564 ซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน)
30 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ - บ้านสะง้อ หมู่ที...
30 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ตำบลหอคำ - บ้านดอน...
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862636 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน