โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้านไทยเจริญและก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่๑๒ บ้านสมประสงค์     ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ประชาสัมพันธ์จากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)      
 
 
 
   


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดถนนสายริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลหอคำ...

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก...


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดถนนสายริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลหอคำ...

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก...

กิจกรรมมอบแอลกอฮอล์ให้ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลหอคำ...

เทศบาลตำบลหอคำช่วยเหลือเหตุวาตภัย ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปี 2562-ต้อนรับปี 2563 เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563...
 
 
7 ส.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตา...
3 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์จากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่...
9 ก.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสาย...
3 ก.ค. 2563 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ...
24 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง สถิติผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลหอคำ ประ...
23 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต คุณธรรมความโปร่งใส พ....
7 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
5 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
5 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
6 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
5 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
16 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้า...
25 ก.พ. 2563 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนยางและเ...
24 ธ.ค. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ...
24 ธ.ค. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ...
17 ธ.ค. 2562 จ้างติดไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาในโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 726273 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน