โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......4....... (เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ..2564....ถึง เดือน..กันยายน...พ.ศ. ..2564....)     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
 
 
   


พิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน ( Covid -19 Care Center :CCC )...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...


พิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน ( Covid -19 Care Center :CCC )...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...

การตรวจนิเทศ ตรวจเยี่ยม พบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ...

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตำบลหอคำ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง...

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเลือกตั้งและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 2564...
 
 
12 ก.ค. 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ แล...
9 ก.ค. 2564 รายงานงบการเงินปรจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2564
2 ก.ค. 2564 ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษี
12 พ.ค. 2564 คู่มือการปฎิบัติงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด
12 พ.ค. 2564 คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง
12 พ.ค. 2564 คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจกองช่าง
8 ต.ค. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
28 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
21 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ...
8 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้...
8 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีส...
14 ก.ย. 2564 ก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง
1 ก.ย. 2564 ก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
31 ส.ค. 2564 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่ 2 บ...
30 ส.ค. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนยาง-สะง้อ และลาน คสล.ทางไปเมรุหมู่ที่ 9 บ้านโซ่
18 ส.ค. 2564 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดคุ้มดอกคูณหมู่ที่6บ้านม่วงมีชัยและ...
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1067239 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน