โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา     คู่มือการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์     คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562      
 
 
   


เชิญชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 ณ ริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลหอคำ...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 เม.ษ. 2565 - 17เม.ษ. 2565...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564...


เชิญชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 ณ ริมแม่น้ำโขงเทศบาลตำบลหอคำ...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 เม.ษ. 2565 - 17เม.ษ. 2565...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564...

เทศบาลตำบลหอคำช่วยเหลือวาตภัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง...

โครงการฝึกอบรมอาหารว่างกลุ่มสตรีและเยาวชนตำบลหอคำ ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2564 - 3 ม.ค.2565...

"วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก" ...
 
 
6 ธ.ค. 2565 คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฎิบัติงานของพ...
4 ต.ค. 2565 รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประ...
6 มิ.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแ...
26 เม.ย. 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลหอคำมีทัศนคติค่านิยมในการป...
22 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 เม.ย. 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
30 ก.ย. 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
22 ก.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุวัดหนองบัวทอง หม...
16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่...
15 ก.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านซอยผ...
6 ก.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565
13 ก.ย. 2565 ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ,หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง,ห...
30 ส.ค. 2565 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
29 ส.ค. 2565 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านซอยบ้านผู้ใหญ่วันดี แสนประจัก หมู่ท...
26 ส.ค. 2565 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 และก่อ...
26 ส.ค. 2565 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คุ้มน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1381595 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน