โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้านไทยเจริญและก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่๑๒ บ้านสมประสงค์     ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ     ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 (WORLD RABIES DAY 2020)...

การแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...


เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 (WORLD RABIES DAY 2020)...

การแข่งขันเรือยาว ประเพณีไทย-ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดถนนสายริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลหอคำ...

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก...

กิจกรรมมอบแอลกอฮอล์ให้ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลหอคำ...
 
 
12 พ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพ...
6 พ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่...
16 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
1 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ...
2 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา...
14 ส.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสา...
5 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563
4 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
4 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
7 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
5 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
16 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้า...
25 ก.พ. 2563 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนยางและเ...
24 ธ.ค. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ...
24 ธ.ค. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ...
17 ธ.ค. 2562 จ้างติดไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาในโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790058 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน