โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564     ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1     ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลหอคำ      
 
 
   


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...

การตรวจนิเทศ ตรวจเยี่ยม พบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ...


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ (ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564...

เทศบาลตำบลหอคำจัดกิจกรรม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...

การตรวจนิเทศ ตรวจเยี่ยม พบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ...

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตำบลหอคำ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง...

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเลือกตั้งและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 2564...

เทศบาลตำบลหอคำ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้มระวังการเกิดอัคคีภัย โดยให้ประชาชนทำแนวกับไฟในพืชส่วนพืชไร่ของประชาชน...
 
 
12 ก.ค. 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ แล...
9 ก.ค. 2564 รายงานงบการเงินปรจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2564
2 ก.ค. 2564 ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษี
12 พ.ค. 2564 คู่มือการปฎิบัติงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด
12 พ.ค. 2564 คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง
12 พ.ค. 2564 คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจกองช่าง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
3 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
8 เม.ย. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
5 เม.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
17 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีส...
19 ก.พ. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร เส้นไปทางวัดหมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง,ก่...
18 ก.พ. 2564 ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหวางหมู่บ้านหนองเข็ง - โคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนอ...
17 ก.พ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด
16 ก.พ. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง,ก่อสร้างถนน ...
9 ก.พ. 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็...
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 981225 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน