โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้านไทยเจริญและก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่๑๒ บ้านสมประสงค์     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562      
 
 
 
   


เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดถนนสายริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลหอคำ...


เทศบาลตำบลหอคำร่วมกับเทศบาลตำบลไคสีจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...

กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดถนนสายริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลหอคำ...

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก...

กิจกรรมมอบแอลกอฮอล์ให้ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลหอคำ...

เทศบาลตำบลหอคำช่วยเหลือเหตุวาตภัย ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)...
 
 
2 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภา...
14 ส.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสา...
7 ส.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตา...
3 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์จากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่...
9 ก.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสาย...
3 ก.ค. 2563 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ...
7 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
5 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
5 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563
6 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
5 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563
16 ธ.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้า...
25 ก.พ. 2563 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนยางและเ...
24 ธ.ค. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ...
24 ธ.ค. 2562 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ...
17 ธ.ค. 2562 จ้างติดไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาในโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 739962 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน