โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2564    ก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง 100
  1 ก.ย. 2564    ก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 100
  31 ส.ค. 2564    ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อและลานคสล.ในสำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ 102
  30 ส.ค. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนยาง-สะง้อ และลาน คสล.ทางไปเมรุหมู่ที่ 9 บ้านโซ่ 99
  18 ส.ค. 2564    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดคุ้มดอกคูณหมู่ที่6บ้านม่วงมีชัยและหมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ 101
  17 ส.ค. 2564    ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัวหมู่ที่2บ้านสะง้อ 82
  6 ส.ค. 2564    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองเข็ง-โคกสะอาด หมู่ที่4บ้านโคกสะอาด 87
  4 ส.ค. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองขอนไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 36
  22 ก.ค. 2564    จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด6ตัน6ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 83
  21 มิ.ย. 2564    ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก เส้นศาลาประชาคม - วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 82

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1255787 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน