โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร เส้นไปทางวัดหมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง,ก่อสร้างถนน คสล.เส้นเจริญรัตน์-บ้านวังด่าน (ลานบั้งไฟ)หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์และก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ่อบาดาล(ลานบั้งไฟ)หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์) 52
  18 ก.พ. 2564    ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหวางหมู่บ้านหนองเข็ง - โคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง,ก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุต่อเนื่องโครงการเดิม หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย,ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง และก่อสร้างถนน คสล.ทางไปเมรุ หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 43
  17 ก.พ. 2564    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 64
  16 ก.พ. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง,ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านคุ้มน้อย หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญและก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบลหมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์ 44
  9 ก.พ. 2564    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว 49
  9 ก.พ. 2564    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล่นวัดสว่างคงคาราม 24
  9 ก.พ. 2564    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ 26
  9 ก.พ. 2564    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณธรรมคุณ 33
  9 ก.พ. 2564    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บำรุงสามัคคี 32
  2 ก.พ. 2564    ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองขอนไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอคำและก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนปลายนาต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือ 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1032360 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน