โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.ย. 2566    จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง) 4
  4 ก.ย. 2566    ก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเส้นศาลหลักบ้านถึงสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง 5
  30 ส.ค. 2566    จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน 4
  28 ส.ค. 2566    ก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 3
  23 ส.ค. 2566    จ้างขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 4
  17 ส.ค. 2566    ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองบัวทอง-บ้านโนนยาง ต่อจากโครงการเดิม 4
  8 ส.ค. 2566    ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทองและก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านนาโซ่ หมู่ที่ 9 3
  17 ก.ค. 2566    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง,หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจิรญและหมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์ 5
  11 ก.ค. 2566    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาดและก่อสร้างถนน (คสล.)สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 3
  23 พ.ค. 2566    ก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองกุดเป่งแยกหลังโรงกลึง หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1422148 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน