โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ธ.ค. 2563    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิม หมูที่๑๑ บ้านไทยเจริญและก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่๑๒ บ้านสมประสงค์ 59
  25 ก.พ. 2563    จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนยางและเส้นกลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านโนนยางและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเส้นตลาด หมู่ที่ ๑๔ บ้านเจริิญรัตน์ 46
  24 ธ.ค. 2562    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนยาง และก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวทอง 27
  24 ธ.ค. 2562    จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษรเส้นไปป่าช้าเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนยาง และก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวทอง 42
  17 ธ.ค. 2562    จ้างติดไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาในโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 25
  17 ธ.ค. 2562    จ้างติดไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาในโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 11
  11 ธ.ค. 2562    ซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา 12
  6 ธ.ค. 2562    จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ 15
  6 ธ.ค. 2562    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 13
  2 ธ.ค. 2562    โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านต่อเนื่องโครงการเดิมหมู่11บ้านไทยเจริญและก่อสร้างถนนคสล.สู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 12 สมประสงค์ 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790350 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน