โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2565    ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ,หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง,หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 65
  30 ส.ค. 2565    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 59
  29 ส.ค. 2565    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านซอยบ้านผู้ใหญ่วันดี แสนประจัก หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน (เส้นบ้านยายลอยไป รพ.สต.โคกสะอาด) 61
  26 ส.ค. 2565    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 61
  26 ส.ค. 2565    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คุ้มน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 60
  1 ส.ค. 2565    ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านโนนยาง - หนองบัวทอง หมู่ที่ 7 55
  22 ก.ค. 2565    ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านไมยเจริญและก่อสร้างถนนเส้นหลังวัด หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 56
  19 ก.ค. 2565    ก่อสร้างถนน คสล.เส้นศาลาประชาคมสู่พื้นที่การเกษตรริมโขง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็งและก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายปาน ขอบชัยแสง - วัดสว่างคงคาราม หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง 55
  24 มิ.ย. 2565    จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน) 55
  14 ก.ย. 2564    ก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1360984 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน