โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ 3
  30 เม.ย. 2564    คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ 1
  28 เม.ย. 2564    ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล (ครั้งแรก) 4
  8 ต.ค. 2563    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (ครั้งที่ 2) 6
  22 ก.ย. 2563    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 4
  31 ส.ค. 2563    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 4
  28 ส.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 5
  17 ส.ค. 2563    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่ 2) 3
  30 ก.ค. 2563    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 3
  13 ก.ค. 2563    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 915759 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน