โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ก.ค. 2566    รายงานงบการเงินปรจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2566 31
  5 ก.ค. 2566    รายงานงงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 18
  2 มิ.ย. 2566    รายงานงงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 17
  1 พ.ค. 2566    รายงานงงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 18
  18 เม.ย. 2566    รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25
  5 เม.ย. 2566    รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 18
  3 เม.ย. 2566    รายงานประจำเดือน มีนาคม 2566 19
  8 มี.ค. 2566    รายงานงงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 32
  1 ก.พ. 2566    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 25
  16 ม.ค. 2566    รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 89

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1422153 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน