โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มี.ค. 2566    รายงานงงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1
  1 ก.พ. 2566    รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 6
  16 ม.ค. 2566    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลหอคำ 4
  12 ม.ค. 2566    รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 3
  5 ม.ค. 2566    รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2565 8
  6 ธ.ค. 2565    รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 28
  12 ต.ค. 2565    ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 81
  11 ต.ค. 2565    ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 81
  11 ต.ค. 2565    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 39
  10 ต.ค. 2565    ประกาศรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 73

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1390380 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน