โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2565    ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 63
  11 ต.ค. 2565    ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 63
  11 ต.ค. 2565    สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 19
  10 ต.ค. 2565    ประกาศรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 60
  5 ส.ค. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2565 56
  8 ก.ค. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 54
  10 มิ.ย. 2565    รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 58
  8 มิ.ย. 2565    รายงานงบการเงินปรจำไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2565 57
  10 พ.ค. 2565    รายงานงงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 56
  27 เม.ย. 2565    รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 54

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1360993 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน