โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 3
  16 ก.พ. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองขอนไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอคำและก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนปลายนาต่อเนื่องโครงการเดิม หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือ 2
  26 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ - บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหอคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
  21 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ ตำบลหอคำ - บ้านดอนปอ ตำบลโนนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
  13 ม.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ - บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหอคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
  8 ม.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหอคำ ตำบลหอคำ - บ้านดอนปอ ตำบลโนนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25
  8 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  7 ม.ค. 2564    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่......1....... (เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ..2563....ถึง เดือน…ธันวาคม...พ.ศ. ..2563....) 26
  4 ม.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 25
  4 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หน้าโรงเรียนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862648 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน