โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ม.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็งและหมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ 10
  20 ม.ค. 2566    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลบ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ - บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 57
  22 พ.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเหษตรเส้นหนองกวางโตน หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือและก่อสร้างถนนลูกรังเส้นซอยโรงสี หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์ 14
  30 ก.ย. 2565    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......4....... (เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...กันยายน...พ.ศ. ..2565....) เทศบาลตำบลหอคำ 76
  27 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ,หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง,หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 4
  22 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทองและก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือ 75
  16 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 76
  15 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านซอยผู้ใหญ่วันดี แสนประจัก หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าบ้านยายลอยไป รพ.สต.โคกสะอาด)) 74
  6 ก.ย. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 73
  2 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 68

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1390404 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน