โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2564    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......2....... (เดือน...มกราคม...พ.ศ. ..2564....ถึง เดือน…มีนาคม...พ.ศ. ..2564....) เทศบาลตำบลหอคำ 10
  5 เม.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 37
  17 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะง้อ - หัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 19
  4 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร เส้นไปทางวัด หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง,ก่อสร้างถนน คสล.เส้นเจริญรัตน์ - บ้านวังด่าน (ลานบั้งไฟ)หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์และก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ่อบาดาล (ลานบั้งไฟ)หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์ 16
  4 มี.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 19
  4 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า - หัวขัว หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ตำบลหอคำ 7
  23 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองเข็ง - โคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง,ก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุต่อโครงการเดิม หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย,ก่อสร้าง คสล.รอบหนองบัวทองหมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทองและก่อสร้างถนน คสล.ทางไปเมรุ หมู 8
  22 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้มอุบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 19
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฎร์สามัคคี 4
  19 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 915780 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน