โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2565    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......4....... (เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...กันยายน...พ.ศ. ..2565....) เทศบาลตำบลหอคำ 62
  22 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทองและก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือ 60
  16 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 60
  15 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้านซอยผู้ใหญ่วันดี แสนประจัก หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าบ้านยายลอยไป รพ.สต.โคกสะอาด)) 60
  6 ก.ย. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 60
  2 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 56
  1 ก.ย. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คุ้มน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ 57
  25 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นศาลาประชาคมสู่พื้นที่การเกษตร ริมโขง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็งและก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เส้นบ้านนายปาน ขอบชัยแสง - วัดสว่างคงคาราม) หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง 55
  9 ส.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านโนนยาง - หนองบัวทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง 55
  8 ส.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361060 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน