โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 6
  1 เม.ย. 2563    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 69
  3 ก.พ. 2563    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562) 125
  23 ม.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 237
  17 มิ.ย. 2562    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561) 136
  8 พ.ย. 2561    แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2561 175
  8 พ.ย. 2561    แผนติดตามประเมินผลแผน ปี 60 ครั้งที่ 2 177
  20 ส.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับประดับเวทีกลางและกองอำนวยการ 157
  22 ม.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) 188
  31 ก.ค. 2560    แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนเทศบาลตำบลหอคำปี2560 179
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 915752 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน