โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มิ.ย. 2563    รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12
  26 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 12
  24 มิ.ย. 2563    รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10
  24 มิ.ย. 2563    วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
  24 มิ.ย. 2563    ระเบียบกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 6
  24 มิ.ย. 2563    ประชุมกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2563 6
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 6
  23 มิ.ย. 2563    ข้อเสนอแนะกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 5
  19 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลหอคำ ปี พ.ศ. 2563 6
  19 ก.ย. 2562    แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 722667 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน