โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มิ.ย. 2563    รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 77
  26 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 75
  24 มิ.ย. 2563    รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 70
  24 มิ.ย. 2563    วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 69
  24 มิ.ย. 2563    ระเบียบกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 68
  24 มิ.ย. 2563    ประชุมกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2563 66
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 66
  23 มิ.ย. 2563    ข้อเสนอแนะกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 67
  19 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลหอคำ ปี พ.ศ. 2563 66
  19 ก.ย. 2562    แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 885859 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน