โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การใช้อัตราการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 31
  6 ม.ค. 2564    ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 36
  22 ธ.ค. 2563    ประกาศอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 32
  18 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 36
  1 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 74
  1 ต.ค. 2561    ประกาศการยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธื์ 167
  28 ก.ย. 2561    ประกาศลูกหนี้ค้างชำระปี 2559 169
  28 ก.ย. 2561    ประกาศลูกหนี้ค้างชำระปี 2560 170
  28 ก.ย. 2561    ประกาศลูกหนี้ค้างชำระปี 2561 164
  1 ก.พ. 2561    โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาส้มพันธ์ภาษี ปี 2561 163

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 885872 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน