โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 งานทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 10
  26 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12
  19 มิ.ย. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 13
  19 มิ.ย. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง สั่งให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ 10
  4 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 15
  22 พ.ค. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 11
  22 พ.ค. 2563    สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไป 9
  2 มี.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563) 14
  25 ก.ค. 2562    โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการฟรี 8
  20 มิ.ย. 2562    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 726263 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน