โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 งานทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 49
  6 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 42
  16 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 41
  9 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 57
  26 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 61
  19 มิ.ย. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 61
  19 มิ.ย. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง สั่งให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ 55
  4 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 76
  22 พ.ค. 2563    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 58
  22 พ.ค. 2563    สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างทั่วไป 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862629 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน