โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 งานทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 15
  12 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลหอคำ 14
  12 ก.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลหอคำ 12
  12 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 104
  6 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 90
  16 ต.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 113
  1 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 41
  29 ก.ย. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 35
  9 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 101
  26 มิ.ย. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 115

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1032375 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน