โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายวรกฏ  ศรีแก่น  
  นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ  
  โทร. 080-1994690  
 
นางสมบัติ  บุตรศรี   นายชัยเนตร  มินเทน
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-7696457   โทร. 081-7085358
 
นายวิชัย  โพธิปรากฏ   นายคุณกร  อินทร์แสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 087-2218647   โทร. 081-8734465
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790360 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน