โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
  -ว่าง-  
  นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ  
     
     
-ว่าง-   -ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
     
     
-ว่าง-   -ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 885847 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน