โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2564    ข้อมูลสถิติการรับบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน (บริหารทั่วไป) สำนักปลัด ประจำปี 2563 108
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2563 111
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองช่าง ประจำปี 2563 103
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง ประจำปี 2563 110
  1 พ.ค. 2563    คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 113
  17 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง สถิติผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 106
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหอคำ 182
  17 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด พ.ศ. 2562 185
  17 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง พ.ศ. 2562 168

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1067272 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน