โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน (บริหารทั่วไป) สำนักปลัด ประจำปี 2563 56
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2563 61
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ กองช่าง ประจำปี 2563 57
  24 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง ประจำปี 2563 55
  1 พ.ค. 2563    คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน 58
  17 เม.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง สถิติผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 54
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหอคำ 125
  17 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด พ.ศ. 2562 131
  17 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง พ.ศ. 2562 113
  17 มิ.ย. 2562    คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่าง พ.ศ. 2562 121

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862646 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน