โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 สภาเทศบาล

นายสังทอง  บุตรใส
ประธานสภาเทศบาล
ร้อยตำรวจตรีสมัย  นารินทร์รักษ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายอดิศักดิ์  ภู่พระอินทร์ นาอดิศักดิ์  พินทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเชาวลิต  โทสาลี นางวาริน  จันทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวรจักษ์  เสมียนสิงห์ นายพาย  ตองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชาญชัย    จันทร์งาม นายจาตุรงค์  ศรีนามล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอาทิตย์  ชัยจันทรา นายสังทอง  บุตรใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ร้อยตำรวจตรีสมัย  นารินทร์รักษ์ นางสาวรสธร  สิงห์บุดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790398 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน