โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 แผนการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 55
  19 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 56
  22 มี.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 57
  28 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 57
  16 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 57
  3 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 55
  3 ก.พ. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 57
  14 มิ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 57
  9 พ.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปีงบประมาณ 2561 55
  9 พ.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปีงบประมาณ 2560 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361073 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน