โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2566    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
  18 เม.ย. 2566    รายงานการสรุปข้อมูลการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 37
  18 เม.ย. 2566    รายงานสรุปรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 30
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 33
  18 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 32
  18 เม.ย. 2566    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2566 31
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร้่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 32
  18 เม.ย. 2566    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของเทศบาลตำบลหอคำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19
  18 เม.ย. 2566    กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมเทศบาลตำบลหอคำ 2566 29
  18 เม.ย. 2566    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1422150 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน