โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด 2
  12 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง 3
  12 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจกองช่าง 3
  12 พ.ค. 2564    คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจกองการศึกษา 3
  6 พ.ค. 2564    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลหอคำ 5
  5 พ.ค. 2564    การถือปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 7
  5 พ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การแสดงเจตจำนง คุณธรรมและความโปร่งใส 6
  29 เม.ย. 2564    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 6
  27 เม.ย. 2564    ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำและนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ 12
  21 เม.ย. 2564    รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 915734 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน