โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29
  26 เม.ย. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลหอคำมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 81
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 66
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 73
  22 เม.ย. 2565    รายงานการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. 2565 68
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ6 เดือน) 63
  22 เม.ย. 2565    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 53
  22 เม.ย. 2565    มาตรการป้องกันความขัดกันทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน 50
  21 เม.ย. 2565    เทศบาลตำบลหอคำ จัดประชุมประชาคมตำบล (พ.ศ.2566 – 2559) 95
  20 เม.ย. 2565    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 143

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1255790 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน