โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2565    คำสั่งเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหอคำ 7
  4 ต.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 65
  6 มิ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 64
  26 เม.ย. 2565    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลหอคำมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 64
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 61
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 61
  22 เม.ย. 2565    รายงานการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. 2565 63
  22 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ6 เดือน) 56
  22 เม.ย. 2565    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 57
  22 เม.ย. 2565    มาตรการป้องกันความขัดกันทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1360987 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน