โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 17 ก.ค. 2566

#กิจกรรมปลูกต้นไม้

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

(ผู้อ่าน 23 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 16 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์คลอดก่อนกำหนด

(ผู้อ่าน 82 คน)

วันที่ 25 ม.ค. 2566

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2566

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด

(ผู้อ่าน 19 คน)

วันที่ 8 พ.ย. 2565

กิจกรรมอถล.

(ผู้อ่าน 14 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2565

กิจกรรมตรวจตลาดในพื้นที่ตำบลหอคำ

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดการก๊าซเรือนกระจก

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 9 พ.ย. 2564

"วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก"

(ผู้อ่าน 364 คน)

วันที่ 28 พ.ค. 2563

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 485 คน)

วันที่ 12 พ.ย. 2562

ประเพณีลอยกระทงตำบลหอคำ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 403 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2562

โครงการกีฬาเทศบาลตำบลหอคำ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ผู้อ่าน 536 คน)

วันที่ 8 พ.ย. 2561

กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561

(ผู้อ่าน 421 คน)

วันที่ 5 ม.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2561

(ผู้อ่าน 387 คน)

วันที่ 24 ธ.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 511 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560

(ผู้อ่าน 378 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2

(ผู้อ่าน 366 คน)

วันที่ 2 ส.ค. 2560

ศูนย์รับบริจากช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

(ผู้อ่าน 422 คน)

วันที่ 19 ก.ค. 2560

โครงการป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน

(ผู้อ่าน 432 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1

(ผู้อ่าน 366 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

007

(ผู้อ่าน 12 คน)

No results found

เลื่อนลง