โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


#กิจกรรมปลูกต้นไม้


#กิจกรรมปลูกต้นไม้  

บ้านไทยเจริญ หมู่ 11 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหอคำ  สถานีตำรวจภูธรหอคำ  กศน. ตำบลหอคำ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏณ์และประชาชนบ้านไทยเจริญ จำนวน 88 คน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 259 ต้น เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 71 พรรษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก