โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหอคำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอคำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลโครงการเดิมและแนวทางการดำเนินโครงการใหม่ฯ