โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลหอคำ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง 4
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ 5
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 5
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีป้าย 6
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 6
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการ 5
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 915792 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน