โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลหอคำ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 93
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 90
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง 89
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ 90
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 89
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีป้าย 89
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 89
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 89
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการ 93
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1422197 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน