วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏ์สามัคคี ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณธรรมคุณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคาราม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณธรรมคุณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอัมภาวรรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง