วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนปลายนา หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือและก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านผ่านบ้านนายโฮง หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสงและก่อสร้างถนน คสล.จากมู่บ้านไปบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตข ๑๔๐๕ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญญาลักษณ์,ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายประสานหมู่ที่7บ้านหนองบัวทอง,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านตาวินหมู่ที่11บ้านไทยเจริญ,ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดเส้นไปบ้านหนองหมูหมู่ที่12บ้านสมประสงค์และก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดหมู่ที่14บ้านเจ
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณธรรมคุณ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(ปั้มหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง