วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างแรงงานก่อสร้างผนังและติดตั้งประตูห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นก 48 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอัมภาวรรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏร์สามัคคี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง