โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
     
       

 


   
  นางสาวปัญญาภรณ์  สันติวิริยาภรณ์  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร. 042-491006
 
   
  นางสาวปัญญาภรณ์  สันติวิริยาภรณ์  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร. 042-491006
 
นายบุญหลาย  สารพันลำ นายบุญปอง  ศรีสมโภชน์ นายดาวรุ่ง  ชีชาพรม
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 042-491006
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 042-491006
พนักงานประจำรถขยะ
โทร. 042-491006
นางสาวกนิษฐา ศรีสมโภชน์ นางบุญยัง ศรีสมโภชน์ นางละมัย ศรีสมโภชน์
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
 
นายกฤตภาส ดวงมา นางสาวกนกวรรณ มาดขาว  
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 042-491006

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502608 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน