โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567     ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567      
 
 


ประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 กรณีที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2567 ...

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลหอคำ "กิจกรรมเก็บขยะหาดทรายคำ ริมโขงบ้านหอคำ "...

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลหอคำ "กิจกรรมเก็บขยะถนนสายหลัก "...


ประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 กรณีที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2567 ...

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลหอคำ "กิจกรรมเก็บขยะหาดทรายคำ ริมโขงบ้านหอคำ "...

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลหอคำ "กิจกรรมเก็บขยะถนนสายหลัก "...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ฯ ภายใต้กิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ที่มีเจ้าของและที่สาธารณะ ประจำปี 2567 ...

ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว...

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลหอคำ...

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ...
 
 
28 ก.พ. 2567 รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567
20 ก.พ. 2567 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินไ...
20 ก.พ. 2567 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
7 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
29 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำ...
29 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล...
8 พ.ค. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกยกเทได้ ติดตั้งเ...
3 พ.ค. 2567 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
1 เม.ย. 2567 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
29 มี.ค. 2567 ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เทศบาล...
1 มี.ค. 2567 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
13 ก.พ. 2567 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เส้นสะง้อ - หอคำเหนือ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
6 ก.ย. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง)
4 ก.ย. 2566 ก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเส้นศาลหลักบ้านถึงสนามเด็กเล่น หมู่ท...
30 ส.ค. 2566 จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน
28 ส.ค. 2566 ก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502613 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
 
   
 
หน้าแรก | ติดต่อเรานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้