โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ต.ค. 2566    รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 4/2566 15
  29 ส.ค. 2566    รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 3/2566 ครั้งที่ 2 17
  21 ส.ค. 2566    รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 3/2566 ครั้งที่ 1 11
  22 พ.ค. 2566    รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 2/2566 11
  27 ก.พ. 2566    รายงานการประชมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 1/2566 14
  3 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจฯ สมัยที่ 4/2565 45
  20 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 55
  20 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 47
  3 ต.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 43
  20 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 47

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1489296 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน