โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กิจการสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 มิ.ย. 2567    เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 9
  23 พ.ค. 2567    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 5
  21 มี.ค. 2567    เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 9
  11 มี.ค. 2567    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ 14
  21 ก.พ. 2567    ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๗ 14
  12 ม.ค. 2567    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๔๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสภา เทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๔๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๔๖๘ 12
  9 ต.ค. 2566    หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4/2566 20
  25 ก.ย. 2566    หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยที่ 4/2566 25
  19 ก.ย. 2566    ส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ 4/2566 21
  5 ก.ย. 2566    หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3/2566 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502614 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน