โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหอคำ 15
  10 เม.ย. 2567    รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ลงนามแล้ว ณ 31 มี.ค. 67 15
  1 พ.ย. 2566    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 51
  11 ต.ค. 2564    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 146
  14 ต.ค. 2563    แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 135
  14 ต.ค. 2563    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 135
  1 ต.ค. 2561    ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ 126
  5 ก.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณะสุข) 167
  2 ต.ค. 2560    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รายงานผลปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 143
  2 ต.ค. 2559    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 131
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502617 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน