โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 สภาเทศบาล

 
ร้อยตำรวจตรี สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
 
นายสมบูรณ์ ภูครองตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ
   
นายอาทิตย์ ชัยจันทรา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 1
นายทองพูล สุวะศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 2
   
นายอดิศักดิ์ ภู่พระอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 1
นายพาย ตองอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 2
   
นายยุทธนา วารุกะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 1
นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 2
   
นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 1
นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 2
   
นายอุทัย นาหอคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 1
นายจักรกฤษ จำปาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต 2
   
   
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1496629 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน