โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดประจำปี พ.ศ.2566 3
  1 ก.พ. 2567    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 3
  1 ม.ค. 2567    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 2
  1 ธ.ค. 2566    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 3
  13 ต.ค. 2566    รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 4
  2 ต.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะให้จ่ายรถส่วนกลาง เทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2567 26
  2 ต.ค. 2566    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.1) 25
  2 ต.ค. 2566    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.2) 24
  5 ต.ค. 2565    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 65
  3 ต.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 130

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1471665 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน