โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2567    รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 10
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 73
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 69
  10 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 79
  21 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 154
  21 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 167
  29 มี.ค. 2565    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลหอคำ 152
  4 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหอคำ รอบ 6 เดือน 173
  2 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลหอคำ รอบ 12 เดือน 160
  25 มิ.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 141

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502620 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน