โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
   
  นายอัมพร  ชัยเสนา
นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ
โทร. 085-6969199
 
     
     
 
นายชัยเนตร  มินเทน
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-7085358
  นางสาวรสธร  สิงห์บุดดี
รองนายกเทศมนตรี
081-9676566
     
     
 
นายธนกฤต  อาษาจิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
061-0740678
  ร้อยตำรวจเอก ชยพัทธ์  วารี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
065-0977873
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502615 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน