โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.พ. 2567    รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 3
  20 ก.พ. 2567    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ พ.ศ. 2566 6
  20 ก.พ. 2567    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5
  7 ก.พ. 2567    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 20
  29 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ. 2567 6
  29 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ. 2567 4
  29 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ. 2567 4
  12 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 39
  7 ธ.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนีกงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 81
  23 พ.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องแก้ไขประาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1457152 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน