โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.พ. 2567    รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 26
  20 ก.พ. 2567    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ พ.ศ. 2566 31
  20 ก.พ. 2567    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24
  7 ก.พ. 2567    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 39
  29 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ. 2567 21
  29 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ. 2567 21
  29 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ พ.ศ. 2567 14
  12 ธ.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 67
  7 ธ.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนีกงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 109
  23 พ.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่องแก้ไขประาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1496639 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน