วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราดาราม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์ สามัคคีธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏร์สามัคคี ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคาราม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง