โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม
   
     
       

 


   
  นางนิรัญ  เดชเมือง  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 042-491006
 
   
  นางสาวเสาวณีย์ ทีหอคำ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร. 042-491006
 
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502616 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน