โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 สำนักปลัด
   
     
       

 


  

 

 
  นางวงจันทร์ สีชมภู  
  หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 042-491006
 
   
  นางสาวสุพัคตร์ สุดอุ่น  
 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
โทร. 042-491006

 
 
นางน้ำฝน  ไชไยเย็น นางสาววาสนา  ชัยบุตร นายอุดมศักดิ์  ทะนะบริหาร นายรัฐบุรุษ แก้วเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 042-491006
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
โทร. 042-491006
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร. 042-491006
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 042-491006
นางสาวอรทัย ศรีแก่น นางสาวชไมพร ศรีแก่น นายสุทัศน์ ไชยโภค นายธจิรวัฒน์ คำพุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 042-491006
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 042-491006
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
โทร. 042-491006
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
โทร. 042-491006
   
  นางสาวจิดาภา ทีหอคำ นายเรืองศักดิ์ รัตนสงคราม  

 
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
 
       
       
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502602 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน