โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กองช่าง
   
     
       

 


   
  นายนวพล  สีชมภู  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 042-491006
 
     
   
  นายเกรียงไกร กันธะริน  
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร. 042-491006
 
 
นางสาวสถาพร  คำพุทธา   นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมโภชน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 042-491006
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร. 042-491006
นายมงคล  ดลโสภณ นายนฤพน  จันทร์เลื่อน นายยิ่งยง ทีหอคำ
พนักงานผลิตน้ำปะปา (ทักษะ)
โทร. 042-491006
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)
โทร. 042-491006
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 042-491006
นายศักดิ์ชัย เชื้อพนม นายวัชพล ขุนพิทักษ์ นายมงคล  ดลโสภณ
พนักงานผลิตน้ำปะปา (ทักษะ) คนงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 042-491006 โทร. 042-491006 โทร. 042-491006
นายกล้าณรงค์ เจริญจิตร นายพัชรพล นาหอคำ นายชนะ บุญหล่อ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานผลิตน้ำปะปา (ทักษะ)
โทร. 042-491006 โทร. 042-491006 โทร. 042-491006
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502621 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน