โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......4....... (เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...กันยายน...พ.ศ. ..2565....) เทศบาลตำบลหอคำ
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......4....... (เดือน…กรกฎาคม...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...กันยายน...พ.ศ. ..2565....) เทศบาลตำบลหอคำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  เทศบาลตำบลหอคำ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1361059 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน