โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
คำแถลงงบประมาณ
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลหอคำ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1489309 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน