โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการประเมิน
บทที่ 5 ข้อสรุป
บทสรุปผู้บริหาร
แบบสอบถาม
บรรณานุกรม
หนังสือรับรอง
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลหอคำ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1457150 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน