โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ด้านการบริหารจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหอคำ "


เทศบาลตำบลหอคำ โดย นายอัมพร  ชัยเสนา  นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ  พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต. พนักงานราชการ พนักงานจ้าง  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน บริหารจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหอคำ  วิทยากรบรรยายโดย นางสาวปัญญาภรณ์  สันติวิริยาภรณ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เทศบาลตำบลหอคำ