โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


#กิจกรรมวันส้วมโลก 19-10-66


เทศบาลตำบลหอคำ ร่วมกับ กลุ่มชาวบ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดส่้วมสาธารณ เน้นและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยง และส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง