โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่......3....... (เดือน…เมษายน...พ.ศ. ..2565....ถึง เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ..2565....)เทศบาลตำบลหอคำ     รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565     ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      
 
 
   


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 เม.ษ. 2565 - 17เม.ษ. 2565...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564...

เทศบาลตำบลหอคำช่วยเหลือวาตภัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง...


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 เม.ษ. 2565 - 17เม.ษ. 2565...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564...

เทศบาลตำบลหอคำช่วยเหลือวาตภัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง...

โครงการฝึกอบรมอาหารว่างกลุ่มสตรีและเยาวชนตำบลหอคำ ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565...

เทศบาลตำบลหอคำ จัดทำโครงการตั่งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2564 - 3 ม.ค.2565...

"วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก" ...

พิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน ( Covid -19 Care Center :CCC )...
 
 
6 มิ.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตาม แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแ...
26 เม.ย. 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลหอคำมีทัศนคติค่านิยมในการป...
22 เม.ย. 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 เม.ย. 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
22 เม.ย. 2565 รายงานการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ...
22 เม.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงก...
8 ก.ค. 2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก แ...
1 ก.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน)ด้วยวิธีประก...
4 เม.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565
22 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ขุดลอก ดินโคลน วัชพืช ซากพืชและขยะในร...
7 มี.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
24 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจการประปา (สารส้ม,คลอรีน)
14 ก.ย. 2564 ก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง
1 ก.ย. 2564 ก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
31 ส.ค. 2564 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสะง้อ-หัวขัว หมู่ที่ 2 บ...
30 ส.ค. 2564 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนยาง-สะง้อ และลาน คสล.ทางไปเมรุหมู่ที่ 9 บ้านโซ่
Loading...
 

  ช่วงเวลาการเชื่อมโยง egp.ช่วงเวลาที่1  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 09.00-12.00น. ระยะเวลาเปิด 12.01-12.59น.  ช่วงเวลาที่2  ระยะเวลาปิดเปิดการเชื่อมโยง 13.00-17.00น. ระยะเวลาเปิด 17.01-08.59น.   
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1276754 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน